1. Definiții

Site – Domeniile www.lega.ro și subdomeniile acestora, incluzând dar nelimitându-se la site-ul public disponibil.

Conținut are următoarea definiție:
•    toate informațiile de pe SITE care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament numeric;
•    conținutul oricărui e-mail trimis UTILIZATORILOR sau CLIENȚILOR săi de către LeGa prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;
•    orice informație comunicată prin orice mijloc de către un angajat al LeGa UTILIZATORULUI sau CLIENTULUI, conform informațiilor de contactare, specificate sau nu;
•    informații legate de produsele, serviciile și/sau tarifele practicate de LeGa într-o anumită perioadă;
•    informații legate de produsele, serviciile și/sau tarifele practicate de către un terț cu care LeGa are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă;
•    date referitoare la LeGa , sau alte date privilegiate ale acesteia.

Campanie – acțiunea de a expune în scop comercial, exclusiv în mod electronic și doar prin intermediul site-ului un număr finit de produse având un stoc limitat și predefinit, pentru o perioadă limitată de timp stabilită de către LeGa .

Serviciu – serviciul de comerț electronic condus exclusiv pe porțiunile public disponibile ale SITE-ULUI, în sensul acordării posibilității CLIENTULUI să contracteze produse și/sau servicii folosind mijloace exclusiv electronice, incluzând și alte mijloace de comunicare la distanță (i.e. telefonic).

Membru – Persoana fizică care are sau obține acces la CONȚINUT, prin orice mijloc de comunicare pus la dispoziție de către LeGa (electronic, telefonic, etc) sau în baza unui acord de utilizare existent între LeGa și acesta și care necesită crearea și utilizarea unui CONT.

Cont – ansamblul format dintr-o adresă de e-mail și o parolă care permit unui singur MEMBRU accesul la zone restricționate ale SITE-ULUI prin care se face accesul la SERVICIU.

Client – Persoana fizică care are calitatea de MEMBRU LEGA, și care a plasat cel puțin o comandă pe site.

Document – prezentele Termeni și Condiții

Contract la distanță – conform definiției cuprinse în O.U.G nr. 34/2004, art. 2 lit.a.: contractul de furnizare de produse sau servicii încheiat între un comerciant și un consumator, în cadrul unui sistem de vânzare organizat de către comerciant, care utilizează în mod exclusiv, înainte și la incheierea acestui contract, una sau mai multe tehnici de comunicație la distanță;

Tranzacție – încasare sau rambursare a unei sume rezultată din vânzarea unui produs / serviciu de către LeGa către Client, prin utilizarea serviciilor procesatorului de carduri agreat de către LeGa , indiferent de modalitatea de livrare;

2. General

2.1. Documentul stabilește termenii și condițiile de utilizare ale Site-ului/Conținutului/Serviciului de către Membru sau Client, în cazul în care acesta nu dispune de un alt acord de utilizare valid, încheiat între LeGa și acesta.

2.2. Folosirea, inclusiv dar nelimitându-se la accesarea, vizitarea și vizualizarea, Conținutului/Serviciului, implică aderarea Membrului sau Clientului la prezentele termeni și condiții în afară de cazul în care conținutul respectiv nu are condiții de folosire distinct formulate.

2.3. Accesul la Serviciu se face exclusiv prin accesarea site-ului public disponibil www.lega.ro.

2.4. Prin folosirea Site-ului/Conținutului/Serviciului, Membrul sau Clientul este singurul responsabil pentru toate activitățile care decurg prin folosirea acestuia. De asemenea, acesta răspunde pentru orice daune materiale, intelectuale sau electronice sau de orice altă natură produse Site-ului, Conținutului, Serviciului, LeGa sau oricărui terț cu care LeGa are încheiate contracte, în conformitate cu legislația română în vigoare.

2.5. În cazul în care Utilizatorul sau Clientul nu este de acord și/sau nu acceptă și/sau își revocă acceptul dat pentru Document:

 • 2.5.1. Acesta renunță la: accesul la Serviciu, alte servicii oferite de LeGa prin intermediul site-ului, primirea newslettere-lor/alertelor și/sau comunicărilor din partea LeGa de orice natură (poșta electronică, apel telefonic, SMS etc), fără nicio garanție ulterioară din partea LeGa .
 • 2.5.2. LeGa va șterge toate datele care fac referire la acesta din baza sa de date, fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese.
 • 2.5.3. Poate reveni în orice moment asupra deciziei sale de a nu fi de acord și/sau a nu accepta documentul, sub forma în care acesta va fi disponibil în acel moment.

2.6. Clientul / Membrul poate reveni în orice moment asupra deciziei sale de a fi de acord și/sau a accepta Documentul, sub forma în care acesta va fi disponibil în acel moment.

2.7. Pentru a-și exercita dreptul prevăzut la art 2.5, acesta poate să contacteze LeGa , sau să folosească legăturile din conținutul primit de la LeGa destinate acestui scop.

2.8. Clientul nu poate să revoce acordul exprimat în favoarea Documentului pe perioada derulării unui Contract sau până în momentul în care acesta nu va achita contravaloarea tuturor Contractelor neonorate față de LeGa .

2.9. În cazul în care Clientul a achitat contravaloarea tuturor Contractelor neonorate față de LeGa și își revocă acordul exprimat în favoarea Documentului pe perioada derulării unei Comenzi, LeGa va anula Comanda acestuia fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealalta sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese.

2.10. Acest Site este adresat doar Membrilor persoane fizice care au cel puțin 18 ani, care au parcurs etapele înregistrării corespunzătoare și care nu au fost suspendați sau înlăturați de către LeGa, indiferent de motivul suspendării sau al înlăturării. Posibilitatea de a comanda online este disponibilă doar persoanelor cu domiciliul în România. Devenind Membru, LeGa va considera că persoana întrunește condițiile sus menționate.

3. Conținut

3.1. Conținutul, astfel cum este definit în preambul, incluzând dar nelimitându-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia prezentate pe Site, sunt proprietatea exclusivă a LeGa, acesteia fiindu-i rezervate toate drepturile obținute în acest sens în mod direct sau indirect (prin licențe de utilizare și/sau publicare).

3.2. Membrului sau Clientului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea și/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui conținut în orice alt context decât cel original intenționat de LeGa, includerea oricărui conținut în afara site-ului www.lega.ro, îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al LeGa asupra conținutului precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea conținutului, decât cu acordul expres al LeGa.

3.3. Orice conținut la care Membrul sau Clientul are și/sau obține acces prin orice mijloc, se află sub incidența Documentului, în cazul în care conținutul nu este însoțit de un acord de utilizare specific și valid încheiat între LeGa și acesta, și fără nici o garanție implicit sau expres formulată din partea LeGa cu referire la acel conținut.

3.4. Membrul sau Clientul poate copia, transfera și/sau utiliza conținut numai în scopuri personale sau non-comerciale, numai în cazul în care acestea nu intră în conflict cu prevederi ale Documentului.

3.5. În cazul în care LeGa conferă Membrului sau Clientului dreptul de a utiliza sub forma descrisă într-un acord de utilizare distinct, un anumit conținut, la care Membrul are sau obține acces în urma acestui acord, acest drept se extinde numai asupra acelui sau acelor conținuturi definite în acord, numai pe perioada existenței acestuia sau acestor conținuturi pe site sau a perioadei definite în acord, conform condițiilor definite, în cazul în care acestea există și nu reprezintă un angajament contractual din partea LeGa pentru respectivul Membru, Client sau oricare alt terț care are/obține acces la acest conținut transferat, prin orice mijloc și care ar putea fi sau este prejudiciat în orice mod de pe urma acestui conținut, în timpul sau după expirarea acordului de utilizare.

3.6. Niciun conținut transmis către Membru sau Client, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc) sau dobândit de acesta prin accesare, vizitare și/sau vizualizare nu constituie o obligație contractuală din partea LeGa și/sau al angajatului LeGa care a mijlocit transferul de conținut, în cazul în care aceasta există, față de respectivul conținut.

3.7. Este interzisă orice utilizare a Conținutului în alte scopuri decât cele permise expres prin document sau de acordul de utilizare care îl insoțește, în cazul în care acesta există.

4. Contact

4.1. LeGa publică pe site, datele de identificare și contact, actualizate spre informarea  Clienților sau Membrilor.

4.2. Prin utilizarea formularului de contact sau al serviciului prezent pe site, Membrul sau Clientul permite LeGa să îl contacteze prin orice mijloc disponibil, incluzând și mijloacele electronice, respectiv poșta electronică (e-mail, SMS).

4.3. Completarea parțială sau integrală a formularului de contact și trimiterea acestuia nu reprezintă în niciun fel un angajament din partea LeGa de a contacta Membrul sau Clientul.

4.4. Accesarea Site-ului, folosirea informațiilor prezentate în cadrul acestuia, vizitarea paginilor sau trimiterea de e-mail-uri sau notificări adresate LeGa se realizează în mod electronic, telefonic, sau prin orice alt mod de comunicare disponibil Membrului sau Clientului. Astfel, LeGa va considera că Membrul sau Clientul, consimte la primirea notificărilor din partea LeGa în modalitate electronică și/sau telefonică, incluzand și comunicări prin e-mail, SMS sau prin anunțuri pe site.

4.5. LeGa își rezervă dreptul de a nu răspunde solicitărilor de orice natură, care nu au legătură cu produsele/serviciile prezente pe site sau cu un contract încheiat cu un Membru sau Client, primite prin orice mijloc de comunicare (electronic, apel telefonic, SMS, etc).

5. Politica de confidențialitate

5.1. LeGa colectează date cu caracter personal pe paginile site-urilor sale, numai cu acordul voluntar al Membrului sau al Clientului, în următoarele scopuri:

 • validarea, expedierea și facturarea comenzilor către acesta;
 • rezolvarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o comandă sau un contract, la serviciile sau produsele achiziționate de către acesta;
 • pentru a asigura accesul acestuia la serviciu;
 • contactarea acestuia, la cererea sa voluntară;
 • contactarea acestuia, în chestiuni de Relații cu clienții;
 • scopuri statistice.

Prin crearea Contului, fiecare Membru sau Client și-a exprimat consimțământul ca LeGa să colecteze și să adminstreze datele acestuia cu caracter personal, în condițiile și cu respectarea prevederilor Legii 677/2001.

Oricare Membru sau Client are dreptul de a obține de la LeGa, printr-o cerere scrisă, semnată ți datată, în mod gratuit:

 1.  confirmarea faptului că datele care îl privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta;
 2. după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte;
 3. după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii;
 4. notificarea către terții cărora le-au fost dezvaluite datele a oricărei operațiuni efectuate conform lit. b) sau c), dacă această notificare nu se dovedește imposibilă sau nu presupune un efort disproporționat față de interesul legitim care ar putea fi lezat.

În virtutea înregistrării voluntare pe website-ul www.lega.ro sau a accesării (comandării) produselor/serviciilor LeGa, Membrul sau Clientul este de acord cu (işi dă consimţământul pentru) procesarea datelor cu caracter personal de către LEGA în propriul sistem informatic, atât manual cât şi automat, în scopurile enunţate la punctul 5.1, în conformitate cu art.5 alin.1 din Legea nr. 677/2001 privind protecția și prelucrarea datelor personale. Dacă Membrul sau Clientul nu este de acord cu prelucrarea datelor sale personale de către LeGa, acesta are dreptul de a nu utiliza website-ul şi de a nu oferi companiei LeGa date cu caracter personal.

Oricare Membru sau Client are dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, prin transmiterea catre LEGA a unei cereri intocmita in forma scrisa, datata si semnata ca date care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. In caz de opozitie justificata prelucrarea nu mai poate viza datele in cauza.

Oricare Membru sau Client are dreptul de a se opune in orice moment, in mod gratuit si fara nici o justificare prin transmiterea catre LEGA a unei cereri intocmita in forma scrisa, datata si semnata, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing direct, in numele operatorului sau al unui tert, sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop.

5.2. LEGA poate să colecteze involuntar și alte date (adresa IP, ora vizitei, locul de unde se face accesul, nume și versiune browser internet, sistem de operare, inclusiv alți parametrii) furnizați de către browserul internet prin intermediul căruia se face accesul la site și pot fi folosite de către LeGa pentru a îmbunătății serviciile oferite Clienților sau Utilizatorilor săi, sau cu scop statistic; excepție face cazul în care sunt încălcate prevederi ale documentului, în eventualitatea cazului în care rezultatul acțiunilor Membrului/Clientului contravine intereselor sau produce pagube de orice natură de partea LeGa și/sau al eventualilor terți cu care LeGa are contracte de parteneriat în acel moment.

5.3. Clientul are dreptul de a se opune în limitele prevazute de art.2.8, colectării datelor sale personale și să solicite ștergerea acestora, revocându-și astfel acordul dat pentru document, și renunțând astfel la orice drept implicit specificat în acesta și fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată pretinde celeilalte daune-interese.

5.4. Pentru exercitarea drepturilor conform art. 6.3, Clientul sau Membrul se va adresa LeGa, prin accesarea uneia din modalitățile stipulate în cadrul art. 5.3.

5.5. Folosindu-se de formularele disponibile pe site, Clientul sau Membrul are dreptul de a modifica datele pe care le-a declarat inițial pentru a reflecta orice modificare survenită, în cazul în care aceasta există.

5.6. Politica de confidențialitate LeGa se referă doar la datele furnizate voluntar de către Client sau Membru exclusiv pe site. LeGa nu răspunde pentru politica de confidențialitate practicată de către oricare alt terț la care se poate ajunge prin legături, indiferent de natura acestora, în afara site-ului.

5.7. LeGa se obligă ca datele colectate ale Clientului/Membrului să fie folosite numai în conformitate cu scopurile declarate și să nu facă publică, să vândă, închirieze, licențieze, transfere, etc. baza de date conținând informații referitoare la datele cu caracter personal ale Membrului/Clientului vreunui terț neimplicat în îndeplinirea scopurilor declarate.

5.8. LeGa garantează că datele personale ale unui Utilizator, colectate prin intermediul formularului de contact, vor fi folosite numai până la soluționarea problemei comunicate de acesta, după care vor deveni date cu caracter exclusiv statistic.

5.9. LeGa nu răspunde pentru defecțiunile care pot periclita securitatea serverului pe care este găzduită baza de date care conține aceste date cu caracter personal.

6. Politica de vânzare online

6.1. Accesul la serviciu

6.1.1. Accesul la serviciu este permis oricărui Membru care posedă sau își creează un Cont.

6.1.2. Pentru a i se permite accesul la serviciu, Membrul va trebui să accepte prevederile Documentului. LeGa își rezervă dreptul de a restricționa sau exclude accesul Clientului la Serviciu, și/sau la unele din modalitățile de plată acceptate și de a șterge sau restricționa Contul acestuia, în limitele legii, în cazul în care consideră că în baza conduitei sau a activității Clientului pe site, accesul și existența Contului acestuia ar putea prejudicia sau prejudiciază în vreun fel LeGa.

6.1.4. Fiecare Membru poate avea un singur Cont. Este interzisă partajarea unui Cont între mai mulți Membri/Clienți.

6.1.5. În situația în care LeGa descoperă neregularități și/sau încălcări de orice fel a prevederilor din prezentul capitol, care conduc la prejudicierea sau perturbarea în orice fel a activității companiei, LeGa își rezervă dreptul la libera sa alegere, de a anula, limita, restricționa, suspenda sau exclude accesul Clientului la Conținut sau Serviciu. În acest caz, Membrul sau Clientul se poate adresa Departamentului Relații cu Clienții al LeGa pentru a primi justificările necesare în legătură cu măsurile adoptate în sensul prezentului articol, și data de la care acestea au fost sau vor fi aplicate.

6.2. Produse și servicii

6.2.1. LeGa poate publica pe site informații despre produse, servicii și/sau promoții practicate de către acesta sau de către oricare alt terț cu care LeGa are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă și în limita stocului disponibil.

6.2.2. Produsele și/sau serviciile achiziționate prin intermediul serviciului sunt destinate exclusiv uzului personal al Clientului.

6.2.3. LeGa poate limita unuia sau mai multor Clienți , capacitatea de achiziționare a unor produse sau servicii disponibile pe site la un moment dat.

6.2.4. Toate tarifele aferente produselor sau serviciilor prezentate pe site sunt exprimate in lei (RON) și includ TVA.

6.2.5. Tarifele afișate pe site, tăiate de o linie semnifică prețul recomandat de către producator pentru vânzarea în magazine, centre comerciale sau orice alte spații comerciale unde nu se practică discounturi. Aceste tarife au caracter pur informativ și nu au valoare juridică.

6.2.5. Facturarea produselor achiziționate se face exclusiv în RON.

6.2.6. Toate informațiile folosite pentru descrierea produselor și/sau serviciilor disponibile pe site (imagini statice / dinamice / prezentări multimedia / etc.) nu reprezintă o obligație contractuală din partea LeGa, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare.

6.2.7. În descrierea produselor și/sau serviciilor, LeGa își rezervă dreptul de a utiliza și alte produse (accesorii / etc.) care pot să nu fie incluse în costurile produselor respective.

6.3. Comanda online

6.3.1. Clientul poate efectua comenzi de produse comercializate la un moment dat, exclusiv pe site, prin adăugarea produsului/produselor dorite în coșul de cumpărături, urmând a finaliza comanda, efectuând plata prin una dintre modalitatile indicate. Odată adăugat în coșul de cumpărături, un produs este disponibil pentru achiziție în măsura în care Campania este activă și există stoc pozitiv pentru acesta. Adăugarea unui produs în coșul de cumpărături, în lipsa finalizării comenzii, nu atrage după sine rezervarea automată a acestuia.

6.3.2. Prin finalizarea comenzii Clientul consimte ca toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, complete și adevărate la data plasării comenzii, denumită în cadrul acestui document și comandă emisă.

6.3.3. Prin finalizarea comenzii Clientul consimte ca LeGa poate să îl contacteze, prin orice mijloc disponibil / agreat de LeGa și prevăzut în cadrul prezentului Document, în orice situație în care este necesară contactarea Clientului.

6.3.4. LeGa poate denunța unilateral comanda efectuată de către Client, în urma unei notificări prealabile adresate Clientului, fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți fața de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese în următoarele cazuri:

 • 6.3.4.1. datele furnizate de către Client, pe site sunt incomplete sau incorecte;
 • 6.3.4.2. activitatea Clientului pe site poate și/sau produce daune de orice natură, sau prejudiciază în orice fel LeGa și/sau partenerii acestuia;
 • 6.3.4.3 realizarea a mai mult de două livrări consecutive, eșuate;
 • 6.3.4.4. pentru alte motive obiective.

6.3.5. Clientul poate renunța la o comandă efectuată, atunci când este contactat în conformitate cu art. 6.3.3.

6.3.6. Detaliile de livrare a produselor incluzând dar nelimitându-se la timpul necesar livrării nu constituie o obligație contractuală din partea LeGa, fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese, în cazul în care oricare parte poate fi sau este prejudiciată în orice mod de pe urma încălcării acestora.

6.3.7. În cazul în care un Client își modifică datele personale, folosind formularele disponibile pe site, toate comenzile în derulare existente la acel moment, își păstrează datele definite/acceptate de către Client înainte de momentul modificării, luându-se în considerare pentru livrare și contact, noile date modificate corespunzător.

6.4. Comanda telefonica

6.4.1. Clientul / Membrul LeGa poate efectua comenzi telefonice.

6.5. Contract și finalizare

6.5.1. LeGa va include în coletul expediat către Client, funcție de tipicul fiecărui produs, toate documentele necesare care să ateste achiziționarea produselor/serviciilor de către Client.

6.5.2. LeGa va facilita informarea Clientului asupra stadiului de finalizare în care se află comanda sa.

6.5.3. Contractul la care se adaugă documentele care atestă livrarea către Client a produselor contractate de acesta, de partea LeGa, devine Contract onorat.

6.6. Transport

6.6.1. Livrarea către Client a produselor/serviciilor achiziționate, este efectuată prin intermediul unei firme de curierat rapid. Firma de curierat rapid, prelucrează date cu caracter personal ale Clientului LeGa, exclusiv pentru prestarea serviciilor de transport a produselor achiziționate de aceștia de pe website-ul companiei și numai cu respectarea întocmai a prezentului document. De asemenea, terții parteneri ai firmei de curierat rapid, mandatați pentru îndeplinirea serviciilor de transport, care procesează date cu caracter personal ale Clienților LeGa, sunt ținuți la respectarea întocmai a termenilor și condițiilor legii cu privire la siguranța prelucrării datelor cu caracter personal și a prezentului document. În acest sens, firma de curierat rapid poate contacta Clienții LeGa prin orice mijloc de comunicare (e-mail, telefon, SMS) în limitele și în scopul prevăzut în prezentul articol.

6.6.2. Livrările se vor efectua, în medie, în 24-48 ore de la încheierea procesului de comandă. În cazul în care produsul va fi livrat cu depășirea termenului menționat, LeGa va informa Clientul prin email sau apel telefonic.

6.7. Returnarea produselor

6.7.1. Clientul LeGa poate returna produsele achiziționate prin intermediul unui Contract, în următoarele situații:

 • 6.7.1.1. Coletele prezintă deteriorări severe;
 • 6.7.1.2. Produsele au fost livrate / facturat greșit;
 • 6.7.1.3. Produsele prezintă defecte de fabricație;
 • 6.7.1.4 Produsele au mărimi eronat comandate de către Client;

6.7.2. Clientul se obligă să notifice LeGa, intenția sa de a returna produsele achiziționate, prin orice mijloc de comunicare scrisă (e-mail/fax/etc) în termen de maxim 10 zile lucrătoare de la primirea produselor și/sau serviciilor.

6.7.3. Clientului care a notificat LeGa, îi revine responsabilitatea de a se asigura că produsele la care a facut referire vor fi returnate în maxim 10 zile lucrătoare, în caz contrar, LeGa considerând cererea nefondată/invalidă și poate refuza returul.

6.7.4. Clientul LeGa nu va putea să returneze produsele achiziționate și/sau nu va pretinde orice alte daune-interese/despăgubiri, în urmatoarele situații:

 • 6.7.4.1. În cazul înlocuirii produsului achiziționat cu un alt produs având alte specificații sau de un tip diferit, excepție făcând situația prevăzuta la art. 6.8.1.4.
 • 6.7.4.2. În cazul în care cererea de returnare pentru oricare din situațiile prevăzute în art. 6.7.1 are data de expediere a notificării intenției de returnare care depășește perioada de 10 zile lucrătoare, calculată din ziua lucrătoare următoare datei contractului onorat.
 • 6.7.4.3. În cazul în care se returnează un produs având ca motivație una dintre situațiile prevăzute în art. 6.7.1, iar produsul returnat nu este în aceeași stare în care a fost livrat (în ambalajul original cu toate etichetele intacte și documentele care l-au însoțit).
 • 6.7.4.4. Conform O.U.G nr. 34/2004 (art. 10 lit. c) LeGa își rezervă dreptul de a nu accepta returnarea produselor care, prin natura lor, nu pot fi returnate sau care se pot degrada ori deteriora rapid, cum ar fi produse de lenjeria intima, costume de baie și/sau produse cosmetice.

6.7.5. În cazul rambursării contravalorii produsului, aceasta se va face în cel mult 30 de zile de la confirmarea returului.

6.7.6. În cazul înlocuirii produsului cu unul având mărimea nou comandată, înlocuirea se va face în condițiile și limitele unei comenzi normale.

6.7.7. Contravaloarea serviciilor suplimentare incluzând, dar nelimitându-se la transportul produselor, achitată de către client, nu se rambursează.

7. Frauda

7.1. LeGa nu solicită Clienților sau Utilizatorilor săi prin niciun mijloc de comunicare (e-mail/telefonic/SMS, etc.) informații referitoare la date confidențiale, conturi/carduri bancare sau parole personale.

7.2. Clientul / Membrul își asumă întreaga responsabilitate pentru divulgarea către orice terț, a datelor sale confidențiale.

7.3. LEGA declină orice responsabilitate, în situația în care un Membru/Client ar fi/este prejudiciat sub orice formă de către un terț care ar pretinde că este/reprezintă interesele LeGa.

7.4. Clientul sau Membrul va informa LeGa asupra unor asemenea tentative, folosind datele de contact.

7.5. LeGa nu promovează SPAM-ul. Orice Membru/Client care a furnizat explicit adresa sa de email pe site poate opta pentru dezactivarea contului de client aferent acestei adrese de e-mail, cu îndeplinirea condițiilor menționate la art. 5.3. din prezentul Document.

7.6. Comunicările realizate de către LeGa prin mijloace electronice de comunicare la distanta (i.e. e-mail) conțin datele de identificare complete și conforme ale expeditorului sau legături către acestea, la data transmiterii conținutului.

7.7. Următoarele scopuri, odată atinse, vor fi considerate tentativă de fraudare a Siteului/Conținutului și/sau al LeGa, aceasta din urmă rezervându-și dreptul de a pune în mișcare urmărirea penală împotriva aceluia sau acelora care a(u) încercat să, sau a(u) atins acest(e) scop(uri):

 • 7.7.1. de a accesa datele de orice tip ale altui Membru/Client prin folosirea unui cont sau prin orice altă metodă.
 • 7.7.2. de a altera sau de a modifica conținutul Siteului sau orice corespondență expediată prin orice modalitate de către LeGa către Membru / Client.
 • 7.7.3. de a afecta performanțele serverului/serverelor pe care rulează site-ul.
 • 7.7.4. de a accesa sau de a divulga oricărui terț care nu are autoritatea legală necesară, conținutul expediat prin orice mijloc de către LeGa către Membru/ Client, atunci când acesta nu este destinatarul legitim al conținutului.

8. Limitare de responsabilitate

8.1. LeGa nu poate fi ținută responsabilă în niciun fel în fața niciunui Membru/Client care utilizează Site-ul sau Conținutul, altfel decât în limita articolelor ce constituie Termeni si Condiții.

8.2. În cazul în care un Membru/Client consideră că un Conâinut expediat prin orice mijloc de către LeGa violează drepturile de copyright sau orice alte drepturi, acesta poate să contacteze pentru detalii LeGa, conform detaliilor de contact, astfel încât LeGa să poată lua o decizie în cunoștință de cauză.

8.3. LeGa nu garantează Membrului sau Clientului acces pe site sau la serviciu, în lipsa înregistrării de către acesta din urmă prin parcurgerea etapelor de înregistrare de pe site, și nu îi conferă dreptul de a descărca sau de a modifica parțial și/sau integral conținutul, de a reproduce parțial sau integral conținutul, de a copia sau de a exploata orice conținut în orice altă manieră, sau de a transfera vreunui terț orice conținut asupra căruia are și/sau a obținut acces, în baza unui acord de utilizare, fără acordul prealabil scris al LeGa .

8.4. LeGa nu raspunde de conținutul, calitatea sau natura altor site-uri la care se ajunge prin legături din conținut, indiferent de natura acestor legături. Pentru respectivele site-uri, răspunderea o poartă, integral, proprietarii acestora.

8.5. LeGa este exonerată de orice vină în cazul utilizării site-urilor și/sau al conținutului transmis către Membru sau Client, prin orice mijloc (electronic, telefonic, etc.), prin intermediul site-urilor, e-mailului sau al unui angajat al LeGa , atunci când această utilizare a conținutului poate sau produce pagube de orice natură Membrului, Clientului și/sau oricărui terț implicat în acest transfer de Conținut.

8.6. LeGa nu oferă niciun fel de garanții directe sau indirecte ca:

 • 8.6.1. serviciul va fi potrivit cerințelor clientului;
 • 8.6.2. serviciul va fi neîntrerupt, sigur sau fără erori de orice fel;
 • 8.6.3. produsele/serviciile obținute gratis sau contra-cost prin intermediul serviciului vor corespunde cerințelor sau așteptărilor clientului.

8.7. In limita prevederilor Termeni și Condiții, operatorii, administratorii și/sau proprietarii site-ului nu sunt sub nicio formă responsabili pentru relațiile sau consecințele acestora rezultând din, dar nelimitându-se la, achiziții, oferte speciale, promoții, promovări, sau oricare alt tip de relație / legătură / tranzacție / colaborare / etc. care pot apărea între client sau Membru și oricare dintre cei care își fac promovare directă sau indirectă prin intermediul site-ului.

9. Litigii

9.1. Prin folosirea/vizitarea/vizualizarea/etc site-urilor și/sau al oricărui conținut trimis de către LeGa Membrului/Clientului prin accesare și/sau expediere prin orice mijloc (electronic, telefonic, etc), acesta se declară de acord cel puțin cu prevederile Termeni și condiții.

9.2. Orice dispută cu referire la prezentele Termeni și Condiții care ar putea să apară între Membru/Client și LeGa se va rezolva pe cale amiabilă, părțile depunând toate diligențele necesare în acest sens.

9.3. Orice dispută, de orice fel, care ar putea să apară între Membru și LeGa sau partenerii săi, se va rezolva pe cale amiabilă. Dacă aceasta nu va fi posibilă, conflictul va fi soluționat de către instanța competentă de la sediul LeGa, în conformitate cu legile române în vigoare.

9.4. Dacă oricare dintre clauzele de mai sus va fi găsită nulă sau nevalidă, indiferent de cauză, aceasta clauză nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze.

9.5. Prezentul document a fost redactat și va fi interpretat în conformitate cu legislația română.

10. Dispoziții finale

10.1. LeGa își rezervă dreptul de a putea efectua orice modificări ale acestor prevederi, precum și orice modificări ale site-ului/structurii acestuia/serviciului precum și orice conținut fără notificare prealabilă a Membrului sau Clientului.

10.2. În limita prevederilor Termeni și Condiții, LeGa nu va putea fi făcută responsabilă pentru eventualele erori apărute pe site din orice cauză, inclusiv din cauza unor modificări, setări, etc., care nu sunt făcute de către administratorul site-ului.

10.3. LeGa își rezervă dreptul de a introduce bannere publicitare de orice natură și/sau legături pe oricare pagină a site-ului, cu respectarea legislației în vigoare.

11. Feedback

11.1. În cazul în care există întrebări sau sugestii în legătura cu LeGa, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 0742 065 060, de luni până vineri, program 10:00 – 17:00, sau prin email la [email protected]